Klient:
AXE

Marka Axe jest dzisiaj samowytłumaczalna dla polskiego odbiorcy. To jednak, że jej
charakter jest odbierany w konkretny sposób, zajęło lata projektowania komunikacji
pomiędzy marką a odbiorcą. Maskulinistyczny charakter narracji został zapoczątkowany
w 2007 roku. To właśnie wtedy wprowadziliśmy markę na rynek, wzbudzając wielkie
zainteresowanie wśród polskich odbiorców. Kampanii launchującej markę towarzyszły
działania zarówno atl-owe, btl-owe, jak i digitalowe.

Odpowiadaliśmy za:
Landing page , Launch , Outdoor , Print
https://peppermint.pl/wp-content/uploads/2018/09/prasa.jpg
https://peppermint.pl/wp-content/uploads/2018/09/citylight.jpg
https://peppermint.pl/wp-content/uploads/2018/09/klatka1.jpg
https://peppermint.pl/wp-content/uploads/2018/09/klatka2.jpg
https://peppermint.pl/wp-content/uploads/2018/09/klatka3.jpg
https://peppermint.pl/wp-content/uploads/2018/09/draw-1.jpg
https://peppermint.pl/wp-content/uploads/2018/09/mailing.jpg
https://peppermint.pl/wp-content/uploads/2018/09/dublebilboard.jpg