Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,
Przez dalsze aktywne korzystanie z naszej strony (zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 120.
Na podstawie art. 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administrator danych osobowych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 120, tel. +48 22 33 67 000, e-mail: daneosobowe@quadgraphics.pl.

Przedstawiciel administratora danych:
Nie dotyczy.

Inspektor ochrony danych:
Nie dotyczy.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania oraz okresy przechowywania danych osobowych:
1. wysyłanie newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi naszej działalności, produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia Twojej zgody,
2. udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których kontaktujesz się z nami wykorzystując formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi,
3. wyświetlanie reklam spersonalizowanych, zapisywanie danych w plikach cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia Twojej zgody,
4. zapewnienie tzw. rozliczalności, czyli wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okresy określone w przepisach polskiego prawa,
5. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, będące prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach polskiego prawa.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłania newslettera lub wyświetlania reklam spersonalizowanych.

Odbiorcy danych, przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT związanych z prowadzeniem naszej strony internetowej, a ponadto do naszej spółki macierzystej – Quad/Graphics, Inc. z siedzibą w Sussex, USA. Ze względu na posiadanie wspólnych z Quad/Graphics, Inc. systemów informatycznych oraz umieszczenie części infrastruktury IT w USA, nie możemy uniknąć przekazywania danych osobowych poza terytorium EOG. USA nie zostały uznane przez Komisję Europejską za państwo trzecie zapewniające na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Dajemy gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, m.in. w związku ze stosowaniem wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analiz lub prognoz osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami e-mailowo: daneosobowe@quadgraphics.pl lub pocztą tradycyjną: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków z dopiskiem: „Dot. ochrony danych osobowych”.

używamy plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies
albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej.